Sla navigatie over

 Waar is de sense of urgency voor een modern feminisme?

Wie vandaag gelooft dat de rechten tussen mannen en vrouwen écht gelijk zijn in ons land, dwaalt. Extreme partijen die pleiten voor meer vrouwen aan de haard, dogmatische opvattingen die het beleid rond abortus stagneren zodat vrouwen naar het buitenland gestuwd worden voor hun behandeling, slechts 1 op 10 CEO’s is een vrouw en 1 op 5 vrouwen die te maken krijgt met partnergeweld,…het is helaas de realiteit. Hoog tijd dus voor een gedurfd, modern feministisch beleid.

 Meer dan 175 jaar wordt er op de barricade gestaan voor het recht op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De eerste vrouwenrechten conventie dateert van 1848 in New York met de vraag tot gelijke burgerlijke, sociale en politieke rechten. 100 jaar later, in 1948 voert België als een van de laatste landen in Europa het vrouwenstemrecht in. Ook al werden de afgelopen decennia bijkomende stappen gezet en werd het recht op gelijke behandeling wettelijk vastgelegd, de strijd is nog niet gestreden. Feminisme is dus geen overbodige luxe, ook niet in Vlaanderen en België.

 “Feminisme is overschat”, “we zijn klaar met gelijke rechten want juridisch gezien is een vrouw = een man”, “feminisme is voor conservatieve vrouwen”, zei NVA politica Els van Doesburg ooit. Je kan je de vraag stellen vanop welke planeet zij deze uitspraken deed. Hebben de vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld daar een boodschap aan? Hebben vrouwen die de vrije keuze niet hebben financieel onafhankelijk te worden daar een boodschap aan? Hebben vrouwen die veel meer instaan voor onbetaalde zorg dan mannen daar een boodschap aan?

 Uiteraard zijn mannen en vrouwen juridisch gezien gelijk. Maar wil dat dan zeggen dat we geen feminisme meer nodig hebben? Absoluut niet. Een samenleving is immers meer dan een wetboek. Cultureel en maatschappelijk zijn er nog te veel vooroordelen op vlak van gendergelijkheid. Een man die zijn emoties laat zien, een man die voor de kinderen zorgt, een vrouw die carrière maakt…het wekt nog steeds, onterecht weliswaar, vraagtekens op. Ook het stereotiepe denken rond beroepskeuzes zit nog zwaar in onze samenleving ingebakken. Zo kiezen bijvoorbeeld meisjes vandaag nog steeds te weinig voor STEM (wetenschap en techniek) - opleidingen, slechts 1 op 4. Het is ook niet voor niks dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG 5)  als doel hebben om gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken tegen 2030.

 Het bewijst dan ook dat er een hoge nood is aan nieuw, progressief feminisme - modern feminisme - dat in scherp contrast staat met het conservatieve. Een feminisme dat de klassieke klaagzang ‘wij als vrouwen krijgen geen kansen’ slachtofferrol overstijgt. Een feminisme dat uitgaat van de sterktes van de vrouw, dat vrouwen inspireert en motiveert om hun talenten te ontwikkelen, een feminisme dat de vooroordelen wegwerkt die de evenwaardigheid van vrouwen in onze maatschappij belemmeren, een feminisme dat preventie en veiligheid tegen grensoverschrijdend gedrag voorop stelt en een feminisme dat zorgt voor de juiste balans tussen mentale weerbaarheid en financiële onafhankelijkheid.

 Waar is de sense of urgency voor een modern feminisme? Zorg voor een gedurfd en daadkrachtig nationaal actieplan. Zorg dat vrouwen hun talenten kunnen ontwikkelen. Herstel de kerntaak van de overheid om kwalitatieve kinderopvang te bieden. Hervorm verlofstelsels zodat zorgtaken kunnen verdeeld worden tussen beide ouders en eventueel de grootouders. Omarm mentale weerbaarheid op het werk. Stimuleer vrouwelijk ondernemerschap. Stimuleer STEM onderwijs voor meisjes. Zet de bestaande resolutie rond intrafamiliaal geweld om in wetgeving als basis voor een pragmatisch draaiboek. Breid de abortuswet uit en veranker hem in de grondwet.

 Wie is bereid mee op de barricades te gaan staan?  Wie heeft de ‘ballen’ om voluit te gaan voor modern feminisme zodat de rechten tussen mannen en vrouwen écht gelijk worden in ons land? 

 

Auteurs:

Tineke Van hooland, Nationaal Voorzitster Open Vld Vrouwen en onderneemster (biotech)

Samira Bersoul, Hoofd strategie Open Vld Vrouwen, HR professional en onderneemster (duurzaamheid)


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder