Sla navigatie over

Manifesto Intrafamiliaal geweld

Over de Drempel - Manifesto

Intrafamiliaal geweld, het komt vaker voor dan we denken en wensen. Schaamte en schuld leiden er vaak toe dat de drempel tot zoeken van hulp te groot is. Als Open VLD Vrouwen wensen we naast bewustwording van geweld, slachtoffers sterker te maken en pragmatische oplossingen aan te reiken, zodat ze de kracht vinden om actie te ondernemen.

Om het menselijk aspect in de aanpak van intrafamiliaal geweld een vooraanstaande rol te geven, hebben wij 5 beleidsvoorstellen:

  1. Voldoende steun en begeleiding van slachtoffers onder de vorm van een vertrouwenspersoon die hen pragmatisch bijstaat in het aangifteproces en doorverwijst naar de juiste professionele begeleiding op psychisch, politioneel en gerechtelijk vlak. Meer zorgcentra na alle vormen van intrafamiliaal geweld om een allesomvattende zorg en begeleiding te kunnen aanbieden.

  2. Centralisatie van beschikbare informatie (opmaak van 1 website) omtrent hulpverleningscentra zoals Family Justice centres, 1712,... om de huidige versnippering weg te werken

  3. Opzet van brede sensibiliseringscampagnes over de verschillende vormen van intrafamiliaal geweld en waar de grens ligt, om zo familiedrama’s te vermijden: van jongs af aan in scholen, op de werkvloer, via de media, ...

  4. Vroege therapeutische aanpak van alle vormen van geweldpleging ter preventie en voorkoming van recidieven. Opzet van een specifiek zorgtraject voor daders met een evenwaardige balans tussen therapeutische en repressieve behandeling.

  5. Resolutie rond intrafamiliaal geweld omzetten in wetgeving om zo een pragmatisch draaiboek ter aanpak van alle vormen van intrafamiliaal geweld op te maken.

Klik hiervoor voor het manifest dat we bezorgden aan Ministen Van Quickenborne!

Auteur: Werkgroep Open Vld Vrouwen

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder