Sla navigatie over

Analyse Simone Veil Pact - Best Practices in Gender Equality in EU Member States

Analyse Simone Veil Pact - Best Practices in Gender Equality in EU Member States

 

Het rapport heeft tot doel de ontwikkelingen, na de COVID-19-pandemie op het gebied van vrouwenrechten, te evalueren en de door de EU-lidstaten toegepaste beste praktijken te vergelijken. Het biedt waardevolle inzichten in de huidige stand van zaken op het gebied van gendergelijkheid en belicht gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn. Bij het doornemen van het verslag heb ik mijn analyse toegespitst op België en onze prestaties in deze context. Hoewel er gebieden zijn waarin we trots kunnen zijn, is het van cruciaal belang de gebieden te erkennen die verdere aandacht en verbetering vergen. Een belangrijke vaststelling is het ontbreken van een genderperspectief in de Belgische strafwetgeving betreffende online geweld.

Deze vaststelling onderstreept de noodzaak om te pleiten voor uitgebreide maatregelen die de genderdimensie van online geweld aanpakken. Door een genderperspectief op te nemen in onze strafwetgeving kunnen we de bescherming en het welzijn van vrouwen in de digitale ruimte waarborgen. Ik geloof dat deze kwestie onze aandacht verdient en onze collectieve inspanningen om positieve veranderingen teweeg te brengen.

Ik moedig u aan de tijd te nemen om de bijgevoegde analyse en het verslag zelf door te nemen, omdat deze waardevolle informatie bevatten over de huidige stand van zaken op het gebied van gendergelijkheid in ons land en in de Europese Unie. Samen kunnen we mogelijkheden voor vooruitgang vaststellen en werken aan een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Hebben jullie opmerkingen of vragen die jullie verder willen bespreken? Aarzel dan niet om contact op te nemen! 

Contacteer mij hier!

Auteur: Hilde Vautmans 

Lees de analyse hier!

Lees het volledige rapport hier!

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder