Sla navigatie over

De visie van Open Vld Vrouwen is een inclusieve maatschappij waarin iedereen evenwaardig is:

  • Open Vld Vrouwen werkt de vooroordelen weg die de evenwaardigheid van de vrouw in onze maatschappij belemmeren

  • Open Vld Vrouwen motiveert en inspireert vrouwen om hun talenten te ontwikkelen (talent management).

  • Open Vld Vrouwen biedt een stem aan vrouwen door op te komen voor hun rechten en het publieke debat in relevante thema’s te voeren

  • Open Vld Vrouwen maakt vrouwen weerbaarder zodat zij zelf voor hun rechten kunnen opkomen om hun positie te versterken.

  • Open Vld Vrouwen inspireert mannen om op de voorgrond te treden voor de evenwaardigheid tussen mannen en vrouwen

Het doel van Open Vld Vrouwen is om de kracht van diversiteit door inclusitiviteit te zijn. Open Vld Vrouwen versterkt vrouwen en stimuleert de vooruitgang naar een inclusieve maatschappij. Ze neemt een voortrekkersrol en verlegt grenzen om het glazen plafond te doorbreken.  

Raise our voice to give a voice.  Voor en door vrouwen.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder