Sla navigatie over

Myriam Struyven

Myriam Struyven

Mandaat
Bestuurslid Open Vld Eeklo

Stad
Eeklo

Achtergrond
Arts – Specialisatie Gynaecologie-Obstetrie
Medisch Wetenschappelijk Consultant – Medisch Adviseur

Opleiding
Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde, Universiteit Leuven

Mijn politiek engagement is niet slechts een recente ontwikkeling, maar eerder een voortvloeisel uit mijn afkomst, waar politieke betrokkenheid een essentieel onderdeel van mijn opvoeding was. Ook in mijn beroep als gynaecologe heb ik altijd met een groot maatschappelijk engagement gehandeld, individueel met de patiënten, zowel als via mijn lidmaatschap van de ethische commissie in het ziekenhuis en met mijn werkzaamheden in de werkgroepen van de VVOG (Vlaamse Gynaecologische Beroepsvereniging). Zo trachtte ik mee  te helpen vormgeven aan verbetering van ethische en praktische werkomstandigheden en de wetenschappelijke basis van de gynaecologische en verloskundige praktijk in Vlaanderen.

 

Al ruim een jaar ben ik actief in het bestuur van Open Vld Eeklo, waar we met een gedreven en open groep al diverse denkpistes hebben ontwikkeld. Mijn motivatie om verder te gaan en me specifiek in te zetten voor Open Vld Vrouwen komt voort uit verschillende bronnen: mijn professionele zelfstandige positie en vooral mijn diepgewortelde overtuiging in het liberale economische model en het gelijkheidsprincipe als duurzame fundamenten voor een welvarende samenleving.

Ik ben ervan overtuigd dat het sociaal-liberale model de ideale basis biedt om individuen in staat te stellen zich te ontplooien binnen een maatschappelijk kader dat vrijheid waarborgt en gelijke kansen vooropstelt, ondersteunend voor, maar niet minder verwachtend van personen met een verschillend startpunt. In deze tijd, waarin onze maatschappij soms lijkt af te wijken van deze gelijkheidsidealen, voel ik een dringende noodzaak om de democratie te versterken en koers te houden richting een positieve ontwikkeling. Verenigde krachten blijven versterkte machten.

Een ander belangrijk aspect dat mijn betrokkenheid bij Open Vld Vrouwen versterkt, is de overtuiging dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de politiek, vooral binnen onze eigen partij die vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel draagt. Deze discrepantie beschouw ik als een significante barricade die we gezamenlijk moeten aanpakken om door bredere diversiteit in invalshoek de impact van de liberale  actie te vergroten. Vrouwelijk 'helikopterzicht' kan enkel zorgen voor meer allesomvattende oplossingen, inclusiever en socialer liberalisme. Ik kan, samen met Open Vld vrouwen, vooral met mijn ervaren vrouwelijke insteek en bewogen persoonlijke geschiedenis, die noodzakelijke bredere basis bieden voor de voor de levensnoodzakelijke hervormingen en uitdagingen die onze maatschappij aan moet gaan in de directe toekomst. Door de wijsheid van vele jaren met mijn voeten en luisterend oor tussen gewone mensen met hun dagdagelijkse besognes te staan, is mijn insteek een rijke aanvulling.

Met volledige inzet en toewijding wil ik zo bijdragen aan het versterken van de rol van vrouwen binnen Open Vld en in de bredere politieke arena. Samen streven we naar een maatschappij waar vrijheid en gelijkheid voor alle individuen centraal staan en waar vrouwen een volwaardige en invloedrijke rol spelen in het vormgeven van ons politieke landschap , waar samenwerking volgens oervrouwelijke traditie de primaire weg naar oplossingen is om zo een betere maatschappij voor iedereen te creëren.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder