Sla navigatie over

Visara Selimi

Visara Selimi

Mandaat
Bestuurslid Jong VLD, Bestuurslid Open VLD Aalst

Stad
Aalst

Achtergrond
Themcoördinator Veiligheid en Preventie

Opleiding 
Criminologie (UGent), IMARC (Erasmus University Rotterdam/ UGent)

 

Na mijn deelname aan het talentenprogramma "Gangmakers" in 2022 heb ik mijn betrokkenheid bij Open VLD verder verdiept, zowel op lokaal niveau als binnen Jong VLD. Het leek voor mij vanzelfsprekend om mijn engagement uit te breiden door lid te worden van Open VLD Vrouwen. Deze beslissing komt voort uit het besef van de voortdurende noodzaak om te blijven strijden voor vrouwenrechten, met name in het licht van de opkomende conservatieve tendensen in de maatschappij.

In een tijd waarin conservatieve denkwijzen aan kracht winnen, is het cruciaal om de strijd voor vrouwenrechten voort te zetten. Het recht op gelijkheid en gelijke kansen mag nooit ter discussie staan. Door me aan te sluiten bij Open VLD Vrouwen wil ik mijn bijdrage leveren aan het bevorderen van gendergelijkheid en het doorbreken van barrières waarmee sommige vrouwen nog steeds geconfronteerd worden.

Met mijn expertise op het gebied van veiligheid voeg ik een belangrijk aspect toe aan dit streven. In een maatschappij waar veiligheid een essentiële zorg is, is het van belang om specifieke aandacht te besteden aan de veiligheid van vrouwen. Dit omvat niet alleen fysieke veiligheid, maar ook de bescherming tegen gendergerelateerd geweld, online intimidatie en andere vormen van misbruik.

Door mijn inzet voor Open VLD Vrouwen en mijn focus op veiligheid, hoop ik bij te dragen aan een maatschappij waarin vrouwen en mannen niet alleen gelijke rechten hebben, maar ook veiligheid en vrijheid ervaren in alle aspecten van hun leven. Samen kunnen we blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht geslacht, de kans krijgt om zijn volledige potentieel te benutten.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder