Sla navigatie over

Europees Parlement stem in met ratificatie Verdrag van Istanbul

EU moet geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld bestrijden

Straatsburg - Op 10 mei 2023 heeft het Europees Parlement ingestemd met ratificatie van het Verdrag van Istanbul, bedoeld om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. Het Verdrag werd ondertekend in 2011 en trad in werking in 2014. De Europese Unie heeft het Verdrag ondertekend, maar nog niet geratificeerd.  
 
Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), lid van de Commissies Rechten van de vrouw en gendergelijkheid en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verwelkomt de instemming van het Europees Parlement: ‘‘De EU gaat nu eindelijk het Verdrag van Istanbul ratificeren, hoewel dat al lang gebeurd had moeten zijn. De Raad kan het Verdrag met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen ratificeren, dus er staat niks meer in de weg. Het Verdrag is heel belangrijk, omdat verschillende vormen van geweld tegen vrouwen strafbaar worden gesteld. Dergelijk geweld tegen vrouwen wordt gepleegd enkel vanwege het feit dat ze vrouw zijn of treft vrouwen disproportioneel. Zo is maar liefst 1 op de 3 vrouwen in de EU slachtoffer geweest van gender-gerelateerd geweld of huiselijk geweld. En wereldwijd zijn volgens de Verenigde Naties jaarlijks 150 miljoen meisjes het slachtoffer van seksueel geweld of verkrachting. Dit zijn shockerende cijfers die tonen dat er dringend politieke actie nodig is’’.
 
‘‘De toetreding van de EU tot het Verdrag zal zorgen voor een geharmoniseerde aanpak van geweld tegen vrouwen, waaronder het voorkomen van geweld, het beschermen van slachtoffers en het aanpakken van de daders. En daarom moeten ook Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Letland, Litouwen en Slowakije het Verdrag ratificeren. We kunnen vrouwenrechten helaas niet voor lief nemen. Want in een tijd van groeiend populisme komen vrouwenrechten als eerste onder druk te staan. Zo willen Hongarije en Polen een aantal rechten voor vrouwen opschorten, in strijd met internationale verdragen. Ook op internationaal gebied kan de Europese Unie enkel geloofwaardig opkomen voor vrouwenrechten als we vrouwenrechten binnen de EU waarborgen en dit Verdrag ondertekend hebben. Als vrouw, als moeder, en als politica zal ik er altijd voor strijden dat de rechten van vrouwen en meisjes gerespecteerd worden binnen de EU en daarbuiten’’,
besluit ons bestuurslid Hilde Vautmans.

 

Auteur: Hilde Vautmans 

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder