Sla navigatie over

Grenzen verleggen voor de moderne samenleving van morgen

Hieronder vinden jullie de speerpunten van ons memorandum naar aanloop van de verkiezingen in juni 2024.

Wij, Open Vld Vrouwen, richten ons op het bevorderen van gendergelijkheid en een méér inclusieve maatschappij. Door het motiveren van vrouwen om hun talenten volop te ontwikkelen, geven we vrouwen een stem in het publieke debat en verleggen we grenzen om het glazen plafond te doorbreken.

In België veroorzaakt de sterke toename van alleenstaanden significante sociale veranderingen, wat aantoont dat er een urgente noodzaak is voor beleidsaanpassingen die deze nieuwe gezinsstructuren ondersteunen. Wat we voor koppels doen, moeten we ook voor singles doen.

Daarnaast ervaren vrouwen, die vaker deeltijds werken dan mannen, economische onzekerheden en carrièrebeperkingen, wat de vraag naar meer flexibele werkomstandigheden en gelijkheid in kansen versterkt.

Tegelijkertijd blijven de cijfers van misdrijven tegen vrouwen en kinderen onacceptabel hoog, ondanks toegenomen bewustzijn en inspanningen om deze aan te pakken.

Samen werken we aan de samenleving van morgen, waarbij iedereen, ongeacht geslacht, gelijke kansen en respect geniet.

 

Een levensvormneutrale fiscaliteit - rechtvaardiger en moderner

 

  1. Een volwaardig single- én éénoudergezinplan - Breng alle fiscale nadelen in kaart en onderneem actie.
  2. Vriendenerfenis voor singles en kinderlozen - Zorg voor een grotere erfenisvrijheid met vrije aanduiding erfgenaam in rechte lijn.
  3. Verlaging persoonsbelastingen voor singles en kinderlozen - Zorg voor een rechtvaardige omschakeling van forfaitaire naar hoofdelijke belastingen.

 

Van werken een échte vrije keuze maken 

 

  1. Flexibel gezinsverlof voor de moderne familie - Maak verlofdagen per (+)kind vrij deelbaar tussen ouders onderling en grootouders.
  2. Meer, kwalitatief en flexibel aanbod kinderopvang - Zet groots in op kinderopvang voor werkcomfort van de beide ouders.
  3. Meer vrouwen aan de top - Hanteer tijdelijk quota's voor een evenwichtige vertegenwoordiging in directiecomités van beursgenoteerde bedrijven en overheidsinstellingen, totdat deze overbodig zijn.

 

Een dam tegen intra-familiaal geweld

 

  1. Stevige fundering voor bescherming - Zorg voor duurzame financiering voor Child Focus en strijders tegen intra-familiaal geweld.
  2. Slachtoffers onmiddellijk professioneel opvangen: Richt aanvullende zorgcentra na Intra-familiaal geweld op, geïnspireerd door het succes van de zorgcentra na Seksueel geweld.
  3. Toekomstig geweld voorkomen: Installeer een specifiek zorgtraject voor daders met een vroege therapeutische aanpak ter preventie en voorkoming van recidieven.

 

Klik hier door naar ons memorandum


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder